วันศุกร์, 16 กุมภาพันธ์ 2561 13:54

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ