Hot News :

โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ