Hot News :

แจ้งกำหนดการลงพื้นที่กองสวัสดิการสังคม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จะดำเนินการตรวจสอบการมอบอำนาจการับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อให้บุคคลอื่นดำเนินการรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับมอบอำนาจประจำปีงบประมาณ 2564 (เริ่มรับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) พร้อมทั้งประชุมสามัญกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองบัวฮี ประจำปีงบ 2564 ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 21 กันยายน 2563 โดยมีการออกบริการดังนี้ 1.รับสมัครสมาชิกใหม่ 2.เก็บเงินออมรายปี 3.มอบทุนการศึกษา 4.มอบสวัสดิการแก่ 5.มอบเงินสมาชิกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นสมาชิกครบ 10 ปี เพื่อเป็นทุนการศึกษา 6.มอบเงินสมาชิกออมครบทุก 10 ปี และไม่ได้รับเงินสวัสดิการใดๆ ตามกำหนดการดังนี้

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ