Hot News :
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/534
วันศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2564 09:41

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ???? เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอน 6 ก ลงวันที่ 31 มกราคม 2564 ✔️ให้ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90% ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณีสำหรับภาษีประจำปี 2564 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้ ➖ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ➖ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ➖ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม (1) และ (2) ➖ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

Image Gallery

{gallery}534{/gallery}

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ