วันพุธ, 17 ตุลาคม 2561 18:57

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกาศการใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานและความเคลื่อนไหวในการจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ซึ่งจะทำให้เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และเพื่อสอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จึงขอประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ