วันศุกร์, 26 ตุลาคม 2561 09:23

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้ดำเนินการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ซึ่งจะทำให้เกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงาน และเพื่อสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี จึงขอรายงานรายงานผลการดำเนินการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ