วันอังคาร, 05 มิถุนายน 2561 18:57

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านโนนยานาง – คลองชลประทานสายใหญ่ (สายม่วงฮี – โนนขาม) บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑

ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงบ้านโนนยานาง – คลองชลประทานสายใหญ่ (สายม่วงฮี – โนนขาม) บ้านโนนยานาง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร) พร้อมยาแนวรอยต่อและลงไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ทั้งสองข้างให้เรียบร้อย ป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮีกำหนด

Poll

ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ