Hot News :

ราคากลางโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดแบบตะแกรงเหล็ก บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027409286)

วันพุธ, 23 กุมภาพันธ์ 2565 16:53

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดแบบตะแกรงเหล็ก บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027409286)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ