Hot News :

ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027388989)

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 22:35

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้านทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก บ้านบัวทอง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027388989)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ