Hot News :

ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฮ่องหย่าง-หนองบัวทอง บ้านดอนงัว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027438529)

วันพฤหัสบดี, 24 กุมภาพันธ์ 2565 22:37

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายฮ่องหย่าง-หนองบัวทอง บ้านดอนงัว หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 65027438529)


ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ