Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นำสิ่งของมอบให้แก่ ผู้กักตัว และผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี โดย นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่ว่นตำบล และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอพิบูลมังสาหาร ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำสิ่งของมอบให้แก่ผู้กักตัวและผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี #ผู้บริหารยุคใหม่ ห่วงใยประขาชน

[ 23-03-2565 ] Hits:96

นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ภักดีโยธิน ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร (ปลัดฝ่ายความมั่นคง) ตรวจสอบเหตุวาตภัย เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี

       เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2565 นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบหมายให้ นายเกรียงศักดิ์ ภักดีโยธิน ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร (ปลัดฝ่ายความมั่นคง) ลงพื้นที่ ตรวจสอบเหตุวาตภัย เยี่ยมเยียนมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจ แก่ประชาชนผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี โดยมี นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี รอให้การต้อนรับ

[ 19-03-2565 ] Hits:141

ร้านสมนึกเฟอร์นิเจอร์ อำเภอวารินชำราบ มอบเตียงนอนให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี โดยมี นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร นายเมฆ กันยามา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นางจันทร์ฉาย ศรีนวล หัวหน้าสำนักปลัด นางจันทราภา ทาทอง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และ อสม. รับมอบเตียงนอน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ร้านสมนึกเฟอร์นิเจอร์ อำเภอวารินชำราบ...

[ 15-03-2565 ] Hits:107

ภาพกิจกรรมโครงการอนุบาลรู้ทันก่อนฟันผุ รพ.สต.หนองบัวฮี ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี และ รพ.สต.หนองบัวฮี จัดกิจกรรมโครงการอนุบาลรู้ทันก่อนฟันผุ รพ.สต.หนองบัวฮี ประจำปีงบประมาณ 64

[ 29-10-2564 ] Hits:3

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

Error: No articles to display

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ