สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามแผนการดำเนินโครงการฯ ในวันที่ 12-16 มิถุนายน 2566 เพื่อออกให้บริการพ่นหมอกควันและแจกจ่ายทรายอะเบท เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียนและชุมชน ในเขตตำบลหนองบัวฮี ทั้ง 16 หมู่บ้าน #ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจประชาชน

[ 06-06-2566 ] Hits:7

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.หนองบัวฮี ร่วมกันปลูกต้นไม้รอบบริเวณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เนื่องใน“วันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้”

[ 06-06-2566 ] Hits:2

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.หนองบัวฮี เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ต.หนองบัวฮี อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ...

[ 02-06-2566 ] Hits:5

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุฤดูร้อน

วันนี้ 1 มิถุนายน 2566 นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.หนองบัวฮี มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากพายุฤดูร้อนในช่วงเดือน เมษายน 2566 ที่ผ่านมา จำนวน 38 ราย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี #ผู้บริหารยุคใหม่ ใส่ใจประชาชน

[ 01-06-2566 ] Hits:6

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

"แก่งบูรพา" บ้านหนองบัวฮี ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

      แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ "แก่งบูรพา" แก่งบูรพา ตั้งอยู่บ้านหนองบัวฮี ตำบลหนองบัวฮี ติดกับวัดบูรพา ใช้ถนนหมายเลข 217จาก อ.พิบูล ไปทาง อ.สิรินธร ถึงสามแยกไฟแดง(ก่อนถึงพัทยาน้อย)ให้เลี้ยวขวา ใช้ถนนหมายเลข 2172 (ทางไป อ.บุณฑริก) ขับต่อไปอีกประมาณ 5 กม. เลี้ยวขวาไปเส้น บ้านหนองบัวฮี อีก 3 กม. รวมระยะทางจาก อ.พิบูล ประมาณ 17 กม. ที่เพิ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้...

[ 01-06-2566 ] Hits:21

ของดีประจำตำบลหนองบัวฮี

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มเครื่อข่ายสัมมาชีพชุมชนตำบลหนองบัวฮี ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สนใจติดต่อ / สั่งซื้อ 045 429 305 (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-06-2566 ] Hits:5

ของดีประจำตำบลหนองบัวฮี

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มจักสานไม้ไผ่และทอเสื่อกกบ้านหนองกอก บ้านหนองกอก ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สนใจติดต่อ / สั่งซื้อ 045 429 305 (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-06-2566 ] Hits:5

ของดีประจำตำบลหนองบัวฮี

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอผ้าบ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6 บ้านดูกอึ่ง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สนใจติดต่อ / สั่งซื้อ 045 429 305 (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-06-2566 ] Hits:3

ของดีประจำตบลหนองบัวฮี

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก หมู่ที่ 9 บ้านบัวทอง ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สนใจติดต่อ / สั่งซื้อ 045 429 305 (กองสวัสดิการสังคม) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 07-06-2566 ] Hits:4

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ