messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Social Network

สถิติ sitemap
วันนี้ 33
เดือนนี้2,072
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)50,850
ทั้งหมด 104,712

check_circle ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
แผนการออกให้บริการตามโครงการบริการเต็มที่เก็บภาษี ถึงบ้าน ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder จดหมายข่าว
จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
จดหมายข่าว เดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการบริการเต็มที่เก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567[19 มิถุนายน 2567]
โครงการบริการเต็มที่เก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567[18 มิถุนายน 2567]
โครงการบริการเต็มที่เก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 [17 มิถุนายน 2567]
ร่วมประชุมกำหนดและรับรองแนวเขตการปกครองระดับหมู่บ้าน ตำบล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย[17 มิถุนายน 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายแสนทวี ดาลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2576733
นายแสนทวี ดาลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2576733
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มจักสานไม้ไผ่และทอเสื่อจากไหล หมู่ที่ 8 บ้านดอนงัว[1 ตุลาคม 2565]

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก หมู่ที่ 9 บ้านบัวทอง[1 ตุลาคม 2565]

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอผ้าบ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6[1 ตุลาคม 2565]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/03/2567
28/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สน.คท.
12/12/2566
15/12/2566
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กสว.
17/06/2567
17/06/2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กศ.
17/06/2567
17/06/2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
[รุ่นที่ 3]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี