messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Social Network

สถิติ sitemap
วันนี้ 128
เดือนนี้2,072
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)50,850
ทั้งหมด 104,712

check_circle ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี


insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศส่งคืนรถดับเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13

folder จดหมายข่าว
จดหมายข่าว เดือน มีนาคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567[14 พฤษภาคม 2567]
ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ พ.ศ. 2567[13 พฤษภาคม 2567]
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) [9 พฤษภาคม 2567]
เตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)[8 พฤษภาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายแสนทวี ดาลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2576733
นายแสนทวี ดาลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2576733
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มจักสานไม้ไผ่และทอเสื่อจากไหล หมู่ที่ 8 บ้านดอนงัว[1 ตุลาคม 2565]

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก หมู่ที่ 9 บ้านบัวทอง[1 ตุลาคม 2565]

ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอผ้าบ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6[1 ตุลาคม 2565]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
13/05/2567
13/05/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กค.
13/05/2567
13/05/2567
เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
การยกเลิกคู่มือสำหรับประชาชน
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
13/05/2567
แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีแข่งเรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
09/05/2567
09/05/2567
ประชาสัมพันธ์ iSafe Challenge Game บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมทักษะความปลอดภัยสำหรับเด็กวัยประถม
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
09/05/2567
09/05/2567
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567))
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี