messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder แผ่นพับ-วารสาร
นานาสาระกับภัยธรรมชาติ grade
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
เลิกสูบ คุณทำได้ เพื่อคนที่คุณรัก poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview36
แผ่นพับให้ความรู้ วัยรุ่นต้องรู้กฏหมายบุหรี่ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
คู่มือ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
สื่อแผ่นพับ วัคซีนกับการเดินทาง grade
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview24

folder แบบฟอร์มคำร้อง
image ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มจักสานไม้ไผ่และทอเสื่อจากไหล หมู่ที่ 8 บ้านดอนงัว[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก หมู่ที่ 9 บ้านบัวทอง[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอผ้าบ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มเครื่อข่ายสัมมาชีพชุมชนตำบลหนองบัวฮี[1 ตุลาคม 2565]
 
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
แก่งบูรพา
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่ "แก่งบูรพา" แก่งบูรพา ตั้งอยู่บ้านหนองบัวฮี ตำบลหนองบัวฮี ติดกับวัดบูรพา ใช้ถนนหมายเลข 217จาก อ.พิบูล ไปทาง อ.สิรินธร ถึงสามแยกไฟแดง(ก่อนถึงพัทยาน้อย)ให้เลี้ยวขวา ใช้ถนนหมายเลข 2172 (ทางไป อ.บุณฑริก) ขับต่อไปอีกประมาณ 5 กม. เลี้ยวขวาไปเส้น บ้านหนองบัวฮี อีก 3 กม. รวมระยะทางจาก อ.พิบูล ประมาณ 17 กม. ที่เพิ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้ เกิดจากลำน้ำกว้าง สถานที่แห่งนี้เหมาะแก่การพาครอบครัวไปนั่งพักผ่อนสัมผัสบรรยากาศใต้ร่มไม้ใหญ่ที่ร่มรื่นพร้อมฟังเสียงน้ำไหล

ลิงค์

รูปภาพ

check_circle ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี
check_circle ภูมิปัญญาท้องถิ่น
info 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
folder คู่มือประชาชน
คู่มือการดำเนินคดีปกครอง สำหรับประชาชน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองลบัวฮี เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview31
คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview37

folder ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี