messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศ/คำสั่ง สภาฯ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview23
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview32
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่4/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview42
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview40
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview35

folder ประกาศสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนังงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกพื้นที่จัดเก็บภาษีประจำปี 2567 ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
ประกาศส่งคืนรถดับเพลิง grade
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12

folder จดหมายข่าว
จดหมายข่าว เดือน มีนาคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
จดหมายข่าว ฉบับที่ 7 ประจำเดือน มกราคม 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
จดหมายข่าว ฉบับที่ 6 ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
จดหมายข่าว ฉบับที่ 5 ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.215-04 ถนนส่างฮ่อง บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงฮี-โพนงาม (ช่วงห้วยจักจั่น - บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11) บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ grade
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.215-04 ถนนส่างฮ่อง บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้กสายม่วงฮี โพนงาม (ช่างห้วยจักจั่น บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11)
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบ ประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี