messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
folder รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 39
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี