messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พศจิกายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
find_in_page สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
สรุปผลการดำเนินการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี