messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
แบบแสดงความเจตจำนงของเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราการประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
ขอความเห็นชอบการโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ให้พนักงานส่วนตำบลเข้ารับการฝึกอบรบ poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
พนักงานส่วนตำบลขอโอน(ย้าย) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 37
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี