messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก รหัสสายทาง อบ.ถ.215-04 ถนนส่างฮ่อง บ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงฮี-โพนงาม (ช่วงห้วยจักจั่น - บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11) บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงฮี-โพนงาม (ช่วงห้วยจักจั่น - บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11) บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงฮี - โพนงาม (ช่วงห้วยจักจั่น-บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ) บ้านโนนยานาง มู่ที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายม่วงฮี - โพนงาม (ช่วงห้วยจักจั่น-บ้านโนนยานาง หมู่ที่ 11 ) บ้านโนนยานาง มู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล 4สูบ 4 จังหวะ กำลังเครื่องไม่น้อยกว่า 47 แรงม้า พร้อมใบมีดดันดินหน้า หัวเจาะไฮดรอลิกเทรลเลอร์ลากจูง จำนวน 1 คัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การประกวดราคาซื้อโครงการรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การประกวดราคาโครงการตัดซื้อรถขุดีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่างรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ร่างรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะพัสดุ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ (ฉบับปรับปรุง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) (ฉบับปรับปรุง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ (ฉบับปรับปรุง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
รายงานการรับฟังความคิดเห็นร่างรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับปรับปรุง) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
เอกสารประกวดราคาซื้อด้าวยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะพัสดุ ครุภันณฑ์ก่อสร้าง จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบขนาดไม่น้อยกว่า 5 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ด้วยวิธี E-bidding poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี