messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศ/คำสั่ง สภาฯ
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 32
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่4/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 40
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 36
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 46
ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง กำหนดสนมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี