messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศ/คำสั่ง สภาฯ
ประกาศสภาอง์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
ประกาศสภาอง์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศสภาอง์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่1/2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่4/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 51
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่3/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 49
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่2/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่1/2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 54
ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่อง กำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง กำหนดสนมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 42
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี