messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
folder ประกาศสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนังงานจ้างทั่วไป
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเรื่องสรรเพื่อขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 44
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานในสถานณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกบุคคลเป็นพนักงานทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 58
ประการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหารและเลือกสรรเป๋็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป วัน เวลา สถานที่เลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 34
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี