messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
folder แผนการตรวจสอบภายในประจำปี
แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
กฏบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 31
ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 35
แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนตรวจสอบ ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 19
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี