messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองสวัสดิการสังคม
นางจันทราภา ทาทอง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางรจนา โพธิ์พรม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางฉันทนา ชินวัง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวศิราณี คำมา
คนงานทั่วไป
นางสาวอารยา ดุจดา
พนักงานทั่วไป

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี