messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box กองช่าง
นายเบียบ เพชรมะดัน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายเอกศาสตร์ สังข์เสวก
นายช่างโยธาชำนาญงาน
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายพรมศักดิ์ แจ้งโพธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายชัยวัฒน์ ฉัตรสุวรรณ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายมงคล ถนอมทรัพย์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายณัฐวุฒิ ท่าวัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสกุลเทพ บุญทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
นางสาวรุ่งทิพย์ สิงห์ละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญมา แก่นทน
คนงานทั่วไป
นายโชคชัย บุญผล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวสุทธิดา แก่นจันทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี