messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2567[14 พฤษภาคม 2567]
ส่งมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ พ.ศ. 2567[13 พฤษภาคม 2567]
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) [9 พฤษภาคม 2567]
เตรียมความพร้อมสถานที่จัดกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)[8 พฤษภาคม 2567]
ดำเนินการตามนโยบายรักษาความสะอาด เส้นทางถนนสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี[7 พฤษภาคม 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี[3 พฤษภาคม 2567]
ทำความสะอาดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)[3 พฤษภาคม 2567]
ทำความสะอาดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)[2 พฤษภาคม 2567]
โครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน (5ส.) ระยะที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567[1 พฤษภาคม 2567]
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานมูลนิธิแพทย์อาสาในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) [29 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 - 10 (ทั้งหมด 299 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี