messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
รายละเอียด : หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี โดย นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี คณะผู้บริหาร ส.อบต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เข้าร่วมในงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) บูรณาการร่วมกับหน่วยบริการจังหวัดอุบลราชธานี “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยนายสำเริง ม่วงสังข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี โดยงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการออกพื้นที่จัดเก็บภาษีประจำปี 2567
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี