messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี โดย นายวีระชัย พุ่มจันทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ รถเข็น 1 คัน จาก นายนายสมเพียร แก่นจันทร์ ประชาชน บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 3 ตำบลหนองบัวฮี เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ ให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ด้วยความสะดวกสบาย สามารถพึ่งพาตนเองได้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี