messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด : นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี มอบหมายให้ นายเมฆ กันยามา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี นำคณะทำงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 ออกฉีดพ่นหมอกควัน โซนบ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวฮี หมู่ที่ 2,3 บ้านเม็ก หมู่ที่4 โรงเรียนบ้านเม็ก โรงเรียนบ้านหนองบัวฮี วัดสว่างวงศ์ วัดบูรพา เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ออกพื้นที่เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วย #ผู้บริหารยุคใหม่ ห่วงใยประชาชน
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี