messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567
รายละเอียด : นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี มอบหมายให้ นางจันทร์ฉาย ศรีนวล หัวหน้าสำนักปลัด นำคณะทำงานตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 ออกฉีดพ่นหมอกควัน โซนบ้านโนนยานาง โรงเรียนบ้านโนนยานาง วัดบ้านโนนยานาง บ้านโนนพยอม บ้านหนองสองห้อง วัดบ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี