messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการประชุมบูรนาการร่วมกับผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนงัว ประจำปีการศึกษา 2565[7 กรกฎาคม 2565]
โครงการประชุมบูรนาการร่วมกับผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยานาง, บ้านนาหว้า ประจำปีการศึกษา 2565[5 กรกฎาคม 2565]
โครงการประชุมบูรนาการร่วมกับผู้ปกครองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวฮี,บ้านบัวแดง ประจำปีการศึกษา 2565[5 กรกฎาคม 2565]
โครการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัยกับการดำรงชีวิตของผู้พิการ[30 มิถุนายน 2565]
โครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ลดการเกิดโรคแทรกซ้อน[24 มิถุนายน 2565]
สื่อรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565[20 มิถุนายน 2565]
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม[17 มิถุนายน 2565]
“ภาพโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565”[13 มิถุนายน 2565]
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[10 มิถุนายน 2565]
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวฮี[6 มิถุนายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 291 - 300 (ทั้งหมด 344 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี