messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
image ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มจักสานไม้ไผ่และทอเสื่อจากไหล หมู่ที่ 8 บ้านดอนงัว[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก หมู่ที่ 9 บ้านบัวทอง[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มทอผ้าบ้านดูกอึ่ง หมู่ที่ 6[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มเครื่อข่ายสัมมาชีพชุมชนตำบลหนองบัวฮี[1 ตุลาคม 2565]
ผลิตภัณฑ์ และสินค้า...กลุ่มจักสานไม้ไผ่และทอเสื่อกกบ้านหนองกอก [30 กันยายน 2565]
1 1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี