ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดทำ รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปี 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ชื่อไฟล์ : PLpqaQUFri90549.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้