ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตู้โดยสาร (ดีเซล) ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : WArC8ttFri110812.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้