ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง