ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการพ่นหมอกควัน ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันอังคาร, 31 พฤษภาคม 2565 13:07
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง ๒ แห่ง อสม.ในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี จะออกดำเนินการพ่นหมอกควันตาม หมู่บ้าน วัด และโร่งเรียน ในเขตพื้นที่ตำบล หนองบัวฮี ตั้งแต่วันที่ 6-13 มิถุนายน 2565 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในระยะเริ่มต้น ทางองค์การบริทารส่วนตำบลหนองบัวฮี จึงขอความร่วมมือมายังท่านได้อำนวยความสะดวกในการเตรียมสถานที่ในการออกพ่นหมอกควันในครั้งนี้ด้วย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ