Hot News :

กิจกรรมตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันพุธ, 02 พฤศจิกายน 2565 14:34
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ได้จัดกิจกรรมตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อน การลดปริมาณและการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนและสถานศึกษา และเป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกของชุมชน โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 5 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวฮี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัวแดง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนยานาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกอก และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนงัว ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ