Hot News :

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดี, 03 พฤศจิกายน 2565 14:40
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮีจึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุที่เกิดตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2506- 1 กันยายน 2507 และผู้สุงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ในหมู่บ้านท่านทราบ เพื่อยื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี ในวัน และเวลาราชการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ