งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองบัวฮี ประจำปี 2566

วันพฤหัสบดี, 13 เมษายน 2566 15:31
วันที่ 13 เมษายน 2566 นายสุรชาติ บุญทนแสนทวีสุข ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ตำบลหนองบัวฮี ประจำปี 2566 โดยมี นายแสนทวี ดาลาด นายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน ฝ่ายปกครองท้องที่ พ่อค้า ประชาชนชาวตำบลหนองบัวฮี เข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกันบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ