messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายแสนทวี ดาลาด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-2576733
นายสัญญา โพธิ์พรม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 085-0263496
นายวีระชัย พุ่มจันทร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0817717673
นายระมัย ดุจดา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 081-9668560

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี