messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567[11 มิถุนายน 2567]
โครงการบริการเต็มที่เก็บภาษีถึงบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2567[10 มิถุนายน 2567]
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2567 [10 มิถุนายน 2567]
รับมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ[10 มิถุนายน 2567]
ดำเนินการตามนโยบายรักษาความสะอาดตามเส้นทางถนนสายหลักและสายรองในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี[7 มิถุนายน 2567]
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2567[4 มิถุนายน 2567]
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2567[4 มิถุนายน 2567]
โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2567[4 มิถุนายน 2567]
ลงพื้นที่สำรวจถนนเส้นบัวแดง ถึง หนองสองห้อง และบ้านเม็ก[28 พฤษภาคม 2567]
ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรือนเลี้ยงสุกร[28 พฤษภาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 11 - 20 (ทั้งหมด 344 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี