messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์[11 เมษายน 2567]
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์[11 เมษายน 2567]
โครงการสืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2567[10 เมษายน 2567]
โครงการประสานแผนฯ ของอำเภอพิบูลมังสาหาร[9 เมษายน 2567]
ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน บ้านหนองบัวฮีน้อย หมู่ที่ 1[4 เมษายน 2567]
โครงการหมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา[3 เมษายน 2567]
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด สำหรับหญิงวัยเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2567[1 เมษายน 2567]
ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับการออกตรวจเยี่ยมจาก นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี[1 เมษายน 2567]
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัย[31 มีนาคม 2567]
พิธีมอบประกาศนียบัตรในงานปัจฉิมนิเทศเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2566[27 มีนาคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 41 - 50 (ทั้งหมด 344 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี