messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองบัวฮี
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมเดินรณรงค์กิจกรรม[4 สิงหาคม 2566]
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566[3 สิงหาคม 2566]
ประมวลภาพกิจกรรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2566[2 สิงหาคม 2566]
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566[28 กรกฎาคม 2566]
กิจกรรมพิธีเจริญพุทธมนต์ในรูปแบบออนไลน์[27 กรกฎาคม 2566]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด (Big Cleaning Day)[27 กรกฎาคม 2566]
โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา[27 กรกฎาคม 2566]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2566[26 กรกฎาคม 2566]
ภาพกิจกรรมงานสาธารณสุข อบต.หนองบัวฮี[25 กรกฎาคม 2566]
โครงการคืนความสุขให้คนอุบลกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัย จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566[21 กรกฎาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 201 - 210 (ทั้งหมด 344 รายการ)

× องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี